Free Shipping
on all orders over $35+
Add to your cart
Cart subtotal
View cart ()

Company Information

Company Name: Xiamen xinyujie Electronic Technology Co., Ltd

Address: Room 232, No.1-3, fanghuxi 2nd Road, Huli District, Xiamen City

E-mail: message9966@gmail.com

Shipping address: No.3, Hongjin Road, Hongmei Town, Dongguan City, Guangdong Province

Contact person: Hong meishou (yun040)

Receiving phone: 14776965079

Postcode: 523160